Geodezja i kartografia

niwelator na statywie

Oferujemy następujący zakres usług:

 • mapy do celów projektowych
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowli oraz sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu i budowli
 • podziały nieruchomości
 • przygotowywanie dokumentacji do decyzji podziałowych, decyzji o warunkach zabudowy, wstępnych projektów podziałów
 • ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych i inne operaty prawne
 • pomiary inżynieryjne - pionowanie kominów i wież gsm, pomiary objętościowe mas ziemnych i sztucznych, numeryczne modele terenu
 • obsługi budów liniowych i kubaturowych - drogi, ścieżki, budynki , hale, obiekty inżynierskie i inne budowlane
 • sporządzanie modeli DTM do systemów maszyn budowlanych
 • mapy tematyczne
 • pomiary kontrolne zasiewów i powierzchni
 • opracowywanie planów zagospodarowania działki i inwestycji
 • opracowywanie plików wsadowych do systemu Geo-info Mapa, w formatach giv i gml

Współpracujemy z :

 • Harmony Investments sp. z o.o - sprzedaż działek budowlanych na terenie powiatu kolskiego oraz konińskiego
 • Luxbud sp. z o.o - usługi deweloperskie oraz budowlane - sprzedaż domów, mieszkań